Асоциирани членове на AББ

/Август 2015/

БНП ПАРИБА – КЛОН СОФИЯ

София 1000, бул. “Цар Освободител” №2
Тел. 02/ 921 86 40, Факс 02/ 921 86 95
www.bnpparibas.bg

ИНГ БАНК Н.В. – КЛОН СОФИЯ

София 1404, бул. “България” № 49Б, вх.А, ет.7
Тел. 02/ 917 64 00, Факс 02/ 951 56 94
www.ing.bg

ИШБАНК АГ – КЛОН СОФИЯ

София 1000, пл. “Позитано” №2
Тел. 02/ 40 22 000, Факс 02/ 400 22 15
www.isbankgmbh.de

СИТИБАНК ЕВРОПА АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ

София 1505, бул. Ситняково 48, Сердика Офиси, етаж 10
Тел. 02/ 917 51 00, Факс 02/ 981 99 14
www.citigroup.com

ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – КЛОН СОФИЯ

София 1000, ул. “Цар Самуил” №87
Тел. 02/ 980 00 87, Факс 02/ 980 21 13
www.ziraatbank.com.tr