Асоциирани членове на AББ

БНП ПАРИБА – КЛОН СОФИЯ

София 1000, бул. „Цар Освободител“ №2
Тел. 02/ 921 86 40, Факс 02/ 921 86 95
www.bnpparibas.bg

ВАРЕНГОЛД БАНК АГ – клон София

София 1592, бул. “Христофор Колумб” №43
Тел. 02/ 4144 994
www.varengold.de

ИНГ БАНК Н.В. – КЛОН СОФИЯ

София 1404, бул. „България“ № 49Б, вх.А, ет.7
Тел. 02/ 917 64 00, Факс 02/ 917 65 78, 02/ 917 65 79
bg.ingwb.com

СИТИБАНК ЕВРОПА – КЛОН БЪЛГАРИЯ

София 1505, бул. Ситняково 48, Сердика Офиси, етаж 10
Тел. 02/ 917 51 00, Факс 02/ 981 99 14
www.citigroup.com

ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – КЛОН СОФИЯ

София 1000, ул. „Цар Самуил“ №87
Тел. 02/ 980 00 87, Факс 02/ 980 21 13
www.ziraatbank.com.tr