Асоциирани членове

БНП ПАРИБА – Клон София
София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, ет. 1
Тел. 02/ 921 86 40, Факс 02/ 921 86 95
ВАРЕНГОЛД БАНК АГ – клон София
София 1592, бул. “Христофор Колумб” №43
Тел. 02/ 4144 994
ИНГ БАНК Н.В. – Клон София
София 1404, бул. „България“ № 69, офис кула Б, ет.10
Тел. 02/ 917 64 00, Факс 02/ 917 65 78, 02/ 917 65 79
СИТИБАНК ЕВРОПА – Клон България
София 1505, бул. Ситняково 48, Сердика Офиси, ет. 10
Тел. 02/ 917 51 00, Факс 02/ 981 99 14
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – Клон София
София 1000, ул. „Цар Самуил“ №87
Тел. 02/ 980 00 87, Факс 02/ 980 21 13