Управителен съвет

Диана Митева

Диана Митева

Председател на УС на АББ
Член на УС и
Изпълнителен директор
на “Банка ДСК” ЕАД
Петя Димитрова

Петя Димитрова

Член на УС на АББ
Председател на УС и
Главен изпълнителен директор на „Юробанк България“ АД
Десислава Симеонова

Десислава Симеонова

Член на УС на АББ
Член на УС и
Изпълнителен директор на „ОББ“ АД
Оливер Рьогл

Оливер Рьогл

Член на УС на АББ
Председател на УС и
Главен изпълнителен директор
на „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД
Георги Константинов

Георги Константинов

Член на УС на АББ
Член на УС и
Изпълнителен директор
на “Централна кооперативна банка” АД
Георги Заманов

Георги Заманов

Член на УС на АББ
Член на УС и
Главен изпълнителен директор
на “Алианц Банк България” АД

Ирина Марцева

Ирина Марцева

Главен секретар на АББ