Управителен съвет на АББ

/Март 2018/

 • Петър Андронов

  Председател на УС на АББ

  Председател на УС и
  Главен изпълнителен директор
  на “ОББ” АД

 • Виолина Маринова

  Заместник председател на УС на АББ

  Председател на УС и
  Главен изпълнителен директор
  на “Банка ДСК” ЕАД

 • Емил Ангелов

  Член на УС на АББ

  Член на СД и
  Главен изпълнителен директор на “Банка Пиреос България” АД

 • Георги Константинов

  Член на УС на АББ

  Член на УС и
  Изпълнителен директор на “Централна кооперативна банка” АД

 • Петя Димитрова

  Член на УС на АББ

  Председател на УС и
  Главен изпълнителен директор на “Юробанк България” АД

 • Оливер Рьогл

  Член на УС на АББ

  Председател на УС и
  Главен изпълнителен директор на „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД

 • Левон Хампарцумян

  Член на УС на АББ

  Председател на УС и
  Главен изпълнителен директор на „УниКредит Булбанк“ АД

 • Ирина Марцева

  Главен секретар на АББ