Управителен съвет на АББ

/Март 2019/

 • Петър Андронов

  Председател на УС на АББ

  Председател на УС и
  Главен изпълнителен директор
  на “ОББ” АД

 • Диана Митева

  Заместник-председател на УС на АББ

  Член на УС и
  Изпълнителен директор
  на “Банка ДСК” ЕАД

 • Петя Димитрова

  Член на УС на АББ

  Председател на УС и
  Главен изпълнителен директор на “Юробанк България” АД

 • Оливер Рьогл

  Член на УС на АББ

  Председател на УС и
  Главен изпълнителен директор на „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД

 • Теодора Петкова

  Член на УС на АББ

  Председател на УС и
  Главен изпълнителен директор
  на “УниКредит Булбанк” АД

 • Георги Заманов

  Член на УС на АББ

  Член на УС и
  Главен изпълнителен директор на “Алианц Банк България” АД

 • Георги Костов

  Член на УС на АББ

  Член на УС и
  Изпълнителен директор на “Централна Кооперативна Банка” АД

 • Ирина Марцева

  Главен секретар на АББ