Управителен съвет

Цветанка Минчева

Цветанка Минчева

Заместник-председател на УС на АББ
Председател на УС и
Главен изпълнителен директор
на Уникредит Булбанк АД

Петя Димитрова

Петя Димитрова

Член на УС на АББ
Председател на УС и
Главен изпълнителен директор на „Юробанк България“ АД
Десислава Симеонова

Десислава Симеонова

Член на УС на АББ
Член на УС и
Изпълнителен директор на „ОББ“ АД
Никола Бакалов

Никола Бакалов

Член на УС на АББ
Председател на УС и
Главен изпълнителен директор
на „Първа инвестиционна банка“ АД
Георги Заманов

Георги Заманов

Член на УС на АББ
Член на УС и
Главен изпълнителен директор
на “Алианц Банк България” АД
Сава Стойнов

Сава Стойнов

Член на УС на АББ
Член на УС и
Изпълнителен директор
на “Централна кооперативна банка” АД

Ирина Марцева

Ирина Марцева

Главен секретар на АББ