Управителен съвет

Петър Андронов

Петър Андронов

Председател на УС на АББ
Председател на УС и
Главен изпълнителен директор
на “ОББ” АД
Диана Митева

Диана Митева

Заместник-председател на УС на АББ
Член на УС и
Изпълнителен директор
на “Банка ДСК” ЕАД
Теодора Петкова

Теодора Петкова

Член на УС на АББ
Председател на УС и
Главен изпълнителен директор
на “УниКредит Булбанк” АД
Оливер Рьогл

Оливер Рьогл

Член на УС на АББ
Председател на УС и
Главен изпълнителен директор
на „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД
Димитър Шумаров

Димитър Шумаров

Член на УС на АББ
Член на УС и
Изпълнителен директор
на “Юробанк България” АД
Георги Заманов

Георги Заманов

Член на УС на АББ
Член на УС и
Главен изпълнителен директор
на “Алианц Банк България” АД
Георги Константинов

Георги Константинов

Член на УС на АББ
Член на УС и
Изпълнителен директор
на “Централна кооперативна банка” АД

Ирина Марцева

Ирина Марцева

Главен секретар на АББ