Управителен съвет

Петя Димитрова

Петя Димитрова

Председател на УС на АББ
Председател на УС и
Главен изпълнителен директор на Юробанк България АД
Цветанка Минчева

Цветанка Минчева

Заместник-председател на УС на АББ
Председател на УС и
Главен изпълнителен директор
на Уникредит Булбанк АД
Peter Roebben

Питър Рубен

Член на УС на АББ
Председател на УС и
Главен изпълнителен директор
на Обединена българска банка АД

Тамаш Хак-Ковач

Член на УС на АББ
Председател на УС и
Главен изпълнителен директор
на Банка ДСК АД
Никола Бакалов

Никола Бакалов

Член на УС на АББ
Председател на УС и
Главен изпълнителен директор
на Първа инвестиционна банка АД
Георги Заманов

Георги Заманов

Член на УС на АББ
Член на УС и
Главен изпълнителен директор
на Алианц Банк България АД
Сава Стойнов

Сава Стойнов

Член на УС на АББ
Член на УС и
Изпълнителен директор
на Централна кооперативна банка АД

Илиан Георгиев

Член на УС на АББ
Главен изпълнителен директор
и член на Управителния съвет на
Българо-американска кредитна банка АД
Неделчо Неделчев

Неделчо Неделчев

Член на УС на АББ
Председател на УС и
Изпълнителен директор
на Общинска банка АД

James Jolovski

Джеймс Йоловски

Главен секретар на АББ