Асоциация на Банките в България (АББ) и Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” – МВР (ГДБОП-МВР) подписаха меморандум за сътрудничество, с който потвърждават обединяването на усилията си за превенция и борба с кибер измамите и повишаване на информираността на потребителите за предпазване от такъв тип престъпления.

По-тясното взаимодействие между представителите на банковия сектор в България и правоохранителните органи цели да доведе до по-успешно противодействие на зачестяващите заплахи в киберпространството. АББ и ГДБОП-МВР са единодушни, че новите и все по-нестандартни начини, по които потребителите на финансови услуги са атакувани от престъпниците, могат да бъдат овладени успешно чрез образователни кампании, които да повишават информираността на гражданите, да ги запознаят с различните начини, по които могат да станат мишена и какви действия да предприемат, за да не са уязвими от заплахите. Добрата информираност на гражданите, действащи в лично качество или като представители на юридически лица, е от ключово значение за разпознаването и превенцията на станалите известни напоследък атаки, като фишинг (phishing), малуер (malware), криптовируси (ransomware), както и относно разпространяване на други видове зловреден софтуер.

Досегашното сътрудничество между двете организации вече е водило до успешни информационни кампании, целящи превенцията на кибер престъпленията и по-добрата информираност на българските граждани. Такъв пример е европейската кампания срещу “финансовите мулета”, която беше проведена съвместно на територията на България през ноември миналата година.

Банките в България са активно ангажирани в превенцията и борбата с кибер заплахите и полагат всички необходими усилия, за да помогнат на своите клиенти да не се превръщат в жертви на подобни престъпления. Подписването на меморандум за сътрудничество с ГДБОП-МВР е още една стъпка в тази посока.