От м. октомври Асоциацията има нов юрисконсулт – Иван Мангачев, който е доктор по право и съчетава работата си в АББ с преподавателска дейност в Нов български университет (НБУ). Също така, той е автор на книги и публикации в областта на облигационното, търговско и банково право. Г-н Мангачев е работил като юрисконсулт в голяма банка в България, а също така е бил консултант към Министерство на финансите и други институции. Той има и дългогодишен преподавателски опит в различни институти и университети.

Г-н Мангачев ще се занимава с правните аспекти в дейността на Асоциацията, свързани с националното и европейско законодателство.