Във връзка с предложение от председателя на Помирителната комисия за платежни спорове /ПКПС/, създадена съгласно изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи, за разширяване на листата на АББ за ПКПС, Управителният съвет на АББ одобри следните допълнителни експерти за включване в състава й:

  1. Ира Валентинова Златанова – “Райфайзен Банк (България)” ЕАД;
  2. Емил Миланов Миланов – “Обединена българска банка” АД;
  3. Ивелина Тодорова Манолова – “Сосиете Женерал Експресбанк” АД;
  4. Камен Владков Димитров – “Юробанк България” АД;
  5. Свилен Веселинов Захариев – “СИБАНК” ЕАД;
  6. Стефка Тенева Виденова – “Банка ДСК” ЕАД;
  7. Иван Петков Мангачев – юрисконсулт на АББ.

Г-н Иван Мангачев беше одобрен и за включване към състава на листата на АББ за Секторната помирителната комисия за финансови услуги, създадена по реда на Закон за защита на потребителите.