Прессъобщения

09.02.2018

АББ публикува информация за българската банкова система през четвъртото тримесечие на 2017г.

Асоциацията на банките в България (АББ) публикува тримесечния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през четвъртото тримесечие на 2017г. Тримесечните информационни материали се изготвят от направление “Банкова политика и анализи” на АББ и се публикуват на български и английски език. Публикацията “Икономиката и банковият сектор на България – четвърто тримесечие на 2017г.” можете да прочетете и изтеглите тук.