Европейска кампания срещу финансовите “мулета” беше проведена от 14 до 18 ноември 2016г. съвместно в 15 държави-членки на Европейския съюз. Тя се осъществява за втори път в рамките на тази година.

Финансово “муле” е лице, което прехвърля незаконно придобити финансови средства между различни банкови сметки, често в различни държави, като за тази дейност получава комисионна.

Кампанията, проведена в България от МВР и прокуратурата, беше активно подкрепена от АББ. В рамките на тази кампания бяха идентифицирани финансови мулета и бяха извършени наказателни действия срещу тях. Банковият сектор подкрепя усилията на полицията и прокуратурата, като съдейства по всякакъв начин за ограничаването на такива измамни практики чрез предотвратяване и разкриване на посочените престъпления.

АББ смята, че сътрудничеството между държавните органи и частния сектор на европейско ниво е от изключително значение при борбата с финансовите мулета, тъй като престъпниците често действат трансгранично. Ето защо, Асоциацията на банките в България си партнира успешно с правоохранителните органи, както в България, така и на европейско ниво и за провеждането на информационни кампании относно рисковете и заплахите, свързани с финансови мулета. Тези кампании целят да подпомогнат гражданите, основно интернет потребителите, да различат съмнителните и потенциално опасни обяви, с които се набират мулетата с обещания за лесни печалби. Едно от основните средства за превенция на този род престъпления е повишаването на информираността по проблема, за което различните институции и организации си сътрудничат.

Пресичането на тези престъпни практики е ефективен начин за борбата с киберпрестъпленията, тъй като, по данни на Европол, 95% от транзакциите, осъществени с помощта на финансови мулета, са в следствие на тази престъпна дейност, а много често средствата са предназначени за финансиране на други криминални дейности и изпиране на пари.

Как да се предпазим и какво трябва да направим в случай, че получим имейл със съмнително съдържание, в което се искат детайли за нас, например, банковата ни сметка, и имаме съмнения, че някой се опитва да ни въвлече в незаконна дейност – вижте в информационните брошури и клипове по-долу, които разкриват детайли относно финансовите “мулета”.

Повече информация по темата може да бъде намерена и на www.cybercrime.bg

Информационните брошури:

Информационните клипове: