През февруари 2019г. членовете на Асоциация на банките в България /АББ/ се увеличиха с още един. На свое заседание Управителният съвет на АББ взе решение да приеме Варенголд Банк, клон София, по тяхна молба, за асоцииран член на организацията. Клонът на немската банка Варенголд получи разрешение за извършване на дейност в България в края на 2018г. Клоновете на чуждестранни банки, опериращи в България, могат да бъдат асоциирани членове на АББ, съгласно Устава на организацията. С приемането на Варенголд Банк, клон София асоциираните членове на АББ са вече пет, а пълноправните членове са всички двадесет банки, функциониращи на територията на страната. Пълният списък с членове на Асоциацията може да бъде видян на Уеб сайта: www.abanksb.bg