През месец ноември АББ и всички банкови институции, които са пълноправни членове на Асоциацията, взеха участие, съвместно с българските правоохранителни органи, в европейската кампания ЕММА-III /European Money Mule Action/, насочена срещу дейността на съвременния феномен “финансови мулета”. За втора поредна година АББ се включва в европейската кампания, организирана от Европол, като Асоциацията и нейните членове публикуваха на уеб страниците си и в социалните медии информационни материали – видео клипове и брошури, посветени на повишаване на информираността на гражданите относно финансовите мулета. Информационната кампания стартира на 28 ноември.