На Общото събрание на АББ, проведено на 26 март 2019г., бяха избрани нови членове на Управителния съвет на Асоциацията. Те са: г-жа Диана Митева – Изпълнителен директор на “Банка ДСК” ЕАД, г-н Георги Костов – Изпълнителен директор на “Централна кооперативна банка” АД, г-жа Теодора Петкова – от момента на встъпване в длъжността главен изпълнителен директор на “Уникредит Булбанк” АД и г-н Георги Заманов – главен изпълнителен директор на “Алианц Банк България” АД.

Общото събрание на АББ освободи, като членове на УС на АББ, г-жа Виолина Маринова и г-н Георги Константинов, поради изтичане на вторите им тригодишни мандати в управителния орган на АББ. Беше приета оставка на г-н Левон Хампарцумян, подадена поради преминаване от поста главен изпълнителен директор на “Уникредит Булбанк” АД на позицията председател на Надзорния съвет на банката от 1 май, както и оставката на г-н Емил Ангелов, подадена поради предстоящото финализиране на сделката по придобиването на “Банка Пиреос България” АД от “Юробанк България” АД и наличието на представител на тази банка в УС към момента – г-жа Петя Димитрова.

Управителният съвет избра за заместник-председател на УС на АББ г-жа Диана Митева. На г-жа Виолина Маринова, която до момента изпълняваше тази длъжност, беше изказана специална благодарност за високия й професионализъм и дългогодишния й принос в работата на управителния орган на Асоциацията, заемайки в предходни години позициите на председател и зам. председател на УС. Благодарности и признателност бяха изказани и на г-н Левон Хампарцумян – дългогодишен член на УС на АББ и бивш негов председател, както и на г-н Георги Константинов и на г-н Емил Ангелов.