Асоциацията на банките в България изразява своята благодарност към Президента на Република България, към ръководителите на всички политически партии, към БНБ и към всички институции, участвали в консултациите при държавния глава на 29 юни 2014 г., за твърдата им и ясно изразена решителност и готовност да се обединят в името на гарантиране на банковата и финансова стабилност в страната.

Банковата система е една от най-конкурентните, модернизирани, реформирани и строго регулирани индустрии в България. Силата на този сектор е в спазването на стриктни и ясни местни и международни регулации и правила за функционирането му, както и в солидарността между членовете му.

Общото съгласие на държавните институции и политическите лидери за недопускането на намесата на непазарни методи в системата под формата на неаргументирани политически изказвания, разпространение на слухове и неверни твърдения е предпоставка системата да се завърне към нормален работен режим и да продължи да изпълнява основната си задача – да предоставя необходимите финансови услуги на българските граждани, фирми и институции.

Разчитаме на същата решителност и консолидация и при предстоящите консултации между Президента, Парламента и политическите сили за осигуряване на координация и гарантиране на приемственост и плавен преход към следващо управление.

Асоциацията на банките в България вярва, че успехът на страната ще бъде гарантиран, ако приоритет на управляващите е създаването на пазарни условия за насърчаване на предприемчивостта и подобряване на бизнес средата. Банковият сектор е в готовност да подкрепи институциите, българските граждани и бизнеса у нас в тези процеси.

Разчитаме на професионализма и чувството за отговорност на всеки от нас, за да сме източник на стабилност и спокойствие.