Главният секретар на Асоциация на банките в България – Ирина Марцева, ще вземе участие в 287-то заседание на Изпълнителния комитет на Европейската банкова федерация /ЕБФ/, което ще се проведе на 18 септември 2015г. в седалището на ЕБФ в Брюксел, Белгия.

По време на заседанието ще се обсъждат въпроси, свързани с Единния надзорен механизъм /SSM/, банковата структурна реформа, Съюзът на капиталовите пазари /CMU/, новата Европейска рамка за отчетност, дигиталното банкиране и други.

До приемането на страната ни за член на Европейския съюз АББ беше асоцииран член на ЕБФ, а от 2007г. е пълноправен член, като, освен в Изпълнителния комитет, Асоциацията участва, чрез свои представители и в Борда на Федерацията, както и в някои от комитетите и работните й групи.