Г-жа Ирина Марцева – главен секретар на АББ, беше избрана за член на Комитета по одит, бюджет и риск на Европейската банкова федерация /ЕБФ/, по покана на главния изпълнителен директор на ЕБФ – г-н Вим Мийс. Този комитет се състои от няколко представители на Изпълнителния комитет на ЕБФ, в който участват главните секретари или изпълнителни директори на банковите асоциации в ЕС – членове на ЕБФ.