Във връзка с разпоредбите на чл. 182, ал. 8 от Закона защита на потребителите и на основание чл. 6, ал. 1 от Правилника за дейността на общите и помирителните секторни комисии, съгласно които се предвижда АББ, като представителна организация на банките, да бъде поканена да излъчи представители в тези секторни комисии, които са във финансовата сфера, УС на АББ взе решение Асоциацията да определи кандидатури за включване само в листата на представители на АББ за секторната помирителна комисия по финансови услуги, включително и финансовите услуги от разстояние, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредити. Тези представители са, както следва:
Галина Георгиева Златинова – ръководител екип „Правно обслужване банкиране на дребно“ в дирекция „Правна“ на „Обединена българска банка“ АД;
Мирослава Георгиева Георгиева – ръководител звено „Кредитна документация на физическа лица“ в „СИБАНК“ ЕАД;
Ивелина Манолова Тодорова – ръководител правен отдел в „Сосиете Женерал Експресбанк“АД;
Росица Борисова Велкова – директор на дирекция „Управление на продукти за граждани и домакинства“ в „Банка ДСК“ ЕАД;
Елеонора Христофорова Иванова – юрисконсулт в АББ.
Със заповед на председателя на КЗП от края на м. декември определените от АББ лица бяха включени в одобрения списък на членове на посочената комисия.