Г-н Иван Манев, директор на Дирекция “Сигурност и охрана” в “Обединена българска банка” АД, беше избран днес за председател на Комитета по сигурността към УС на АББ на проведено заседание на комитета. На мястото на г-н Манев, който беше досегашен заместник-председател, беше избран г-н Александър Йорданов – началник на отдел “Сигурност” в “Райфайзенбанк /България/” ЕАД.

Двамата дългогодишни членове на Комитета бяха избрани единодушно, като беше отчетен техният значителен принос към работата на Комитета, както и безспорният им професионализъм и компетентност в сферата на банковата сигурност.