През юни “Международен банков институт” ООД проведе своето Годишното общо събрание. АББ е съдружникът с най-голям дял в Института. За нов Управител беше избран г-н Емил Ангелов, член на УС на АББ и заместник главен изпълнителен директор на “Банка Пиреос България” АД. Другият управител на Института от страна на АББ продължава да е г-жа Петя Димитрова – член на УС на АББ и Главен изпълнителен директор на “Юробанк България” АД. Г-жа Павлина Аначкова, която беше освободена по нейно желание от длъжността Управител, получи благодарности за своя дългогодишен принос в дейността на Института.

МБИ е създаден през 1991г. Неговата мисия е да повишава ефективността на работа на служителите в банковия и финансов сектор чрез провеждане на специализирано обучение.
Повече информация за дейността на МБИ: http://www.ibi-bg.com/