Прессъобщения

30.08.2014

Избран е нов представител на АББ в управлението на „Международен банков институт“ ООД

На извънредно Общо събрание на “МБИ” ООД, в което АББ е основен съдружник, заедно с БНБ, беше освободен единия от тримата управители на МБИ, представляващ АББ и на негово място беше избрана г-жа Петя Димитрова, член на УС на АББ и Главен изпълнителен директор на “Юробанк България” АД.