На проведеното на 31 март 2014г. Общо събрание на Асоциация на банките в България за нови членове на Управителния съвет на АББ бяха избрани: г-н Стилиян Вътев – главен изпълнителен директор на “Обединена българска банка” АД, г-жа Петя Димитрова – главен изпълнителен директор на “Юробанк България” АД и г-н Илиан Зафиров – изпълнителен директор на “Корпоративна търговска банка” АД.

Останалите членове на УС на АББ, които продължават мандатите си, са: г-н Левон Хампарцумян – председател на УС на АББ, г-жа Виолина Маринова – зам. председател на УС на АББ, г-н Светослав Гаврийски и г-н Георги Константинов.

Общото събрание изказа благодарност и висока оценка за работата им досега в управителния орган на Асоциацията на досегашните членове: г-жа Радка Тончева и г-н Петър Андронов, които са освободени, поради изтичане на втори мандат в Управителния съвет на АББ и невъзможност, съгласно Устава на организацията, за избор за следващ пореден мандат.