На 16 септември на заседание на Комитета по капиталови пазари към УС на АББ членовете му избраха г-н Георги Кисов за заместник-председател на Комитета. Г-н Кисов е Началник Управление “Ликвидност и пазари” в “Алианц Банк България” АД. Членовете на Комитета изразиха единодушно мнение, че, благодарение на своя дългогодишен опит и изявени професионални качества, г-н Кисов ще допринесе за успешната дейност на Комитета, който е важна част от структурата на АББ. Председател на Комитета е г-жа Борислава Димитрова, Мениджър “Институционални продажби и борсово посредничество” в “УниКредит Булбанк” АД, а другият заместник-председател е г-н Явор Дождевски, Директор отдел “Директни попечителски услуги” в “Ситибанк Европа” АД, Клон България.