На проведеното на 31 март 2015г. Общо събрание на Асоциация на банките в България за нови членове на Управителния съвет бяха избрани: Петър Андронов – гл. изпълнителен директор на “СИБАНК” ЕАД , Емил Ангелов – зам. главен изпълнителен директор на “Банка Пиреос България” АД, и Ценка Петкова – изпълнителен директор на “Райфайзенбанк /България/” ЕАД .

Управителният съвет на АББ избра за председател на УС на АББ г-н Петър Андронов – главен изпълнителен директор на “СИБАНК” ЕАД.

Останалите членове на УС на АББ, които продължават мандатите си, са г-жа Виолина Маринова – зам. председател на УС на АББ и членовете: г-н Светослав Гаврийски, г-н Георги Константинов и г-жа Петя Димиттрова.

Общото събрание изказва благодарност и висока оценка за работата му досега в управителния орган на Асоциацията на досегашния председател – г-н Левон Хампарцумян, който е освободен, поради изтичане на втори мандат в Управителния съвет на АББ и невъзможност, съгласно Устава на организацията, за избор на следващ пореден мандат.