Управителния съвет на Асоциацията на банките в България (АББ) одобри г-жа Елеонора Христофорова – юрисконсулт на АББ, за представител на АББ в листата на Помирителната комисия за платежни спорове (ПКПС) и в листата на Секторната помирителна комисия по финансови услуги, включително и финансовите услуги от разстояние (СПК), свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредити.

ПКПС е създадена към Комисията за защита на потребителите (КЗП), съгласно изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). АББ е определила 13 представители в листата си за участие в работата на тази комисия.

СПК по финансови услуги е създадена по реда на Закон за защита на потребителите (ЗПК) и е една от 14-те секторни помирителни комисии, които разглеждат спорове между потребители и търговци в ключови сектори на икономиката. АББ е определила 5 свои представители за участие в работата й.