През юли към екипа на АББ се присъедини нов служител. Г-ца Цвета Илиева ще отговаря основно за международната дейност на асоциацията, както и за връзките с обществеността и медиите. Преди това г-ца Илиева беше част от Европейската банкова федерация в Брюксел, където изпълняваше длъжността координатор “Връзки с институции”. На тази позиция г-ца Илиева координираше комуникацията на Федерацията с Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС и други ключови институции.