Оливер Рьогл беше избран за нов член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България по време на Общото събрание на АББ, проведено на 20 март 2018г. Г-н Рьогл е председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на Райфайзенбанк /България/ ЕАД.

Г-н Петър Андронов – главен изпълнителен директор на “Обединена българска банка“ АД и г-н Емил Ангелов – главен изпълнителен директор на “Банка Пиреос България” АД бяха преизбрани за втори тригодишен мандат, като членове на УС.

Управителният съвет на АББ избра отново за председател на УС на АББ г-н Петър Андронов.

Останалите членове на УС на АББ, които продължават мандатите си, са г-жа Виолина Маринова – зам. председател на УС на АББ и членовете: г-н Левон Хампарцумян, г-н Георги Константинов и г-жа Петя Димитрова.
Общото събрание изказа благодарност и висока оценка за работата му досега в управителния орган на Асоциацията, както и за приноса му за стабилността на банковата система в страната, на г-н Светослав Гаврийски, който беше освободен като член на УС.