Г-жа Ирина Марцева – главен секретар на АББ, беше определена за постоянен представител на Асоциацията в Общото събрание на Европейския институт на паричния пазар /EMMI/ – международната организация, която администрира индексите Юрибор и ЕОНИА. АББ е член на тази организация в качеството си на представителна организация на банките в страната. До момента г-жа Марцева е участвала в заседанията на Общото събрание на EMMI, но без изрично номиниране от АББ, тъй като такова не се е изисквало, съгласно вътрешните документи и правила на EMMI.

За заместващ член, като представител на АББ в общото събрание на тази организация, беше определена г-жа Ирина Казанджиева – началник направление в АББ.