С решение на Управителния съвет на Асоциация на банките в България от 14 април 2015г., на основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от Закона за гарантиране на влоговете в банките, за представител на АББ в Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за нов четиригодишен мандат беше избран г-н Бисер Стоянов Манолов, който и до момента представлява Асоциацията в него.