Управителният съвет на АББ определи за нов член, като представител на АББ, на Регламентния комитет на индексите СОФИБОР, СОФИБИД и ЛЕОНИА г-н Калоян Масларски – началник „Продажби и търговия“ в „СЖ Експресбанк“ АД.