На проведеното на 4 Април 2017г. Общо събрание на Асоциация на банките в България бяха направени промени в Управителния съвет /УС/ на сдружението.

За втори тригодишен мандат, като член на управителния орган на АББ, бе избрана г-жа Петя Димитрова – Председател на УС и Главен изпълнителен директор на ”Юробанк България” АД.

За член на Управителния съвет на АББ бе избран и г-н Левон Хампарцумян – Председател на УС и Главен изпълнителен директор на ”Уникредит Булбанк” АД. Г-н Хампарцумян вече е бил член на УС на АББ, както и председател на УС в предишни години.

Останалите членове на УС на АББ, които продължават мандатите си, са: г-н Петър Андронов – председател на УС на АББ; г-жа Виолина Маринова – Зам. Председател на УС на АББ и членовете на УС: г-н Емил Ангелов, г-н Георги Константинов и г-н Светослав Гаврийски.