От средата на м. август 2017г. юрисконсулт на АББ отново е Елеонора Христофорова, която има 15-годишен предишен опит на тази длъжност в АББ, както и е работила като юрисконсулт в Министерство на финансите и Министерство на правосъдието, а преди това – в юридическа кантора. Г-жа Христофорова ще отговаря за работата по правни въпроси в АББ, вкл. във връзка с взаимодействието с Европейската банкова федерация, на която АББ е член, по въпросите на банкирането на дребно и защитата на интересите на потребителите, противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма и по всички основни правни аспекти на банковата дейност.