За представител на АББ в новосъздадената Работна група по киберсигурност към Европейската банкова федерация в Брюксел, на която АББ е член, беше излъчена г-жа Елеонора Христофорова – юрисконсулт на АББ, като за участие в дейността на групата ще могат да се привличат и специалисти в тази област от банките.