През май беше актуализиран съставът на Работна група №26 “Финансови услуги” към Съвета по европейски въпроси. АББ уведоми Министерство на финансите, че няма промяна в излъчените представители от страна на Асоциацията, които остават, както досега, г-жа Ирина Марцева, Главен секретар на АББ и г-жа Елеонора Христофорова, юрисконсулт на АББ.

Дирекция “Регулация на финансовите пазари” към Министерство на финансите ръководи и координира дейността на Работна група №26 “Финансови услуги“ към Съвета по европейски въпроси към Министерския съвет. В рамките на тази РГ се изготвят и съгласуват националните позиции по въпросите на финансовите услуги и пазари.