Във връзка с приетото и оповестено на 3 април 2020 г. решение на Управителния съвет на БНБ относно спазването на гласуваните в Европейския банков орган (ЕБО) Насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02), както и съдържащото се в него изявление, че БНБ ще изиска от търговските банки да предложат за утвърждаване в срок до 5 работни дни единен проект на правила за частен мораториум върху плащанията по банкови кредити във връзка със ситуацията с COVID-19, бихме искали да информираме обществеността, че след получаването на писмо от БНБ по описаните въпроси в АББ, сме подготвени и работим за това да отговорим на него в максимално кратък срок.