Асоциацията на банките в България (АББ) публикува годишния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през 2023г. Годишните, както и тримесечните информационни материали, се изготвят от направление “Банкова политика и анализи” на АББ и се публикуват на български и английски език. Публикацията “Икономиката и банковият сектор на България през 2023г.” можете да прочетете и изтеглите тук.