ПОМИРИТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ /ПКПС/

Седалище на Секретариата

София 1000, ул. „Врабча" № 1, ет. 4
тел. +359 2 933 05 77 факс +359 2 988 42 18

Въпроси и жалби могат да се подават в онлайн формуляр на интернет страницата на Комисията за защита на потребителите.

Адресът на електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове е: https://ec.europa.eu/odr