ПОМИРИТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ /ПКПС/

Седалище на Секретариата

София 1000, пл. Славейков №4А, ет.3
тел. +359 2 933 05 77 факс +359 2 988 42 18

Въпроси и жалби могат да се подават в онлайн формуляр на интернет страницата на Комисията за защита на потребителите.

Адресът на електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове е: http://ec.europa.eu/odr