СОФИБОР / СОФИБИД / ЛЕОНИА

Индексът СОФИБОР е фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на българския междубанков пазар… още

SEPA / NASO

Създаването на Eдинна европейска платежна зона /Single Euro Payment Area/ – SEPA, има за цел да насърчи интеграцията на европейския пазар чрез… още

Помирителна комисия

Комисията е съставена от представители на Комисия за защита на потребителите, БНБ и АББ и разглежда спорове, произтичащи от платежни… още