Кампания срещу “финансовите мулета”

Правоохранителни органи и финансови институции от 31 държави обединяват усилия за пета поредна година, за да противодействат на схеми за изпиране на пари… още

Банковият сектор – Q3 2019г.

Българската икономика отбелязва растеж от 3,8% на годишна база през второто тримесечие на 2019г., движен основно от потреблението и нетния износ… още

Помирителна комисия

Комисията е съставена от представители на Комисия за защита на потребителите, БНБ и АББ и разглежда спорове, произтичащи от платежни… още