СОФИБОР / СОФИБИД / ЛЕОНИА Плюс

Индексът СОФИБОР е фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на българския междубанков пазар… още

Банковата система през 2016г.

През 2016г. банковата система остава стабилна, като отчита ръст на активите, депозитите, капитала и печалбата. Секторът бележи подобрение на финансовите… още

Помирителна комисия

Комисията е съставена от представители на Комисия за защита на потребителите, БНБ и АББ и разглежда спорове, произтичащи от платежни… още