СОФИБОР / СОФИБИД / ЛЕОНИА Плюс

Индексът СОФИБОР е фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на българския междубанков пазар… още

Банковата система през 2017г.

През 2017г. банковият сектор показва солидна устойчивост, здрава капиталова адекватност, висока рентабилност и стабилно развитие, на фона на растящи… още

Помирителна комисия

Комисията е съставена от представители на Комисия за защита на потребителите, БНБ и АББ и разглежда спорове, произтичащи от платежни… още