СОФИБОР / СОФИБИД / ЛЕОНИА Плюс

Съгласно решение от 16 март 2017г. на Управителния съвет на Българска народна банка (БНБ), считано от 1 юли 2018г., БНБ преустановява изпълнението на дейностите… още

Банковата система през 2017г.

През 2017г. банковият сектор показва солидна устойчивост, здрава капиталова адекватност, висока рентабилност и стабилно развитие, на фона на растящи… още

Помирителна комисия

Комисията е съставена от представители на Комисия за защита на потребителите, БНБ и АББ и разглежда спорове, произтичащи от платежни… още