Декларации по Закона за противодействие на корупцията

ГодинаДеклараторВходящ Номер
2023Любомир Василев Дацов863/30.11.2023г