Прессъобщения

АББ публикува информация за българската банкова система през първото тримесечие на 2021г.

Асоциацията на банките в България (АББ) публикува тримесечния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през първото тримесечие на 2021г. Тримесечните информационни материали се изготвят от направление “Банкова политика и… Още

Асоциация на банките в България избра нов председател и нови членове на Управителния съвет

Г-жа Диана Митева – изпълнителен директор на Банка ДСК АД и досегашен заместник-председател на Управителния съвет на Асоциацията, беше избрана от членовете на Управителния съвет за председател на УС на АББ. За заместник-председател на УС… Още

От 2021г. АББ започва да публикува тематични анализи

От 2021г. Асоциацията на банките в България (АББ) започва да публикува тематични аналитични материали. Анализите допълват основните акценти, годишните и тримесечните информационни материали за икономиката и банковия сектор на България, които АББ регулярно подготвя и… Още

АББ публикува информация за българската банкова система през 2020г.

Асоциацията на банките в България (АББ) публикува годишния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през 2020г. Годишните, както и тримесечните информационни материали, се изготвят от направление “Банкова политика и… Още

АББ публикува информация за българската банкова система през четвъртото тримесечие на 2020г.

Асоциацията на банките в България (АББ) публикува тримесечния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през четвъртото тримесечие на 2020г. Тримесечните информационни материали се изготвят от направление “Банкова политика и… Още

Съобщение до медиите от Управителния съвет на АББ относно приети предложения на АББ до БНБ за промени в Реда за отсрочване

Предложението на АББ за удължаване на крайния срок за подаване на искания от страна на клиентите на банките по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества (Ред за… Още