Банковата система

Тримесечна информация

2020
Икономиката и банковият сектор на България – първо тримесечие на 2020 г.
2019
Икономиката и банковият сектор на България – първо тримесечие на 2019 г.
Икономиката и банковият сектор на България – второ тримесечие на 2019 г.
Икономиката и банковият сектор на България – третото тримесечие на 2019 г.
Икономиката и банковият сектор на България – четвърто тримесечие на 2019 г.
2018
Икономиката и банковият сектор на България – първо тримесечие на 2018 г.
Икономиката и банковият сектор на България – второ тримесечие на 2018 г.
Икономиката и банковият сектор на България – трето тримесечие на 2018 г.
Икономиката и банковият сектор на България – четвърто тримесечие на 2018 г.
2017
Икономиката и банковият сектор на България – първо тримесечие на 2017 г.
Икономиката и банковият сектор на България – второ тримесечие на 2017 г.
Икономиката и банковият сектор на България – трето тримесечие на 2017 г.
Икономиката и банковият сектор на България – четвърто тримесечие на 2017 г.