Пълноправни членове на АББ

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

София 1202, бул. “Кн. Мария Луиза” 79
Тел. 02/ 921 54 04, Факс 02/ 981 93 07
Алианц Банк България

БАНКА ДСК ЕАД

София 1036, ул. “Московска” 19
Тел. 02/ 939 12 20, Факс: 02/ 980 64 77
www.dskbank.bg

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД

София 1000, ул. “Славянска” 2
Тел. 02/ 96 58 358, Факс 02/ 944 50 10
www.bacb.bg

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

София 1000, ул. “Дякон Игнатий” 1
Тел. 02/ 930 63 33, Факс 02/ 930 63 21
www.nasbank.bg

ИНВЕСТБАНК АД

София 1404, бул. “България” 83 А
Тел. 02/ 81 86 100, Факс 02/ 854 81 99
www.ibank.bg

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

София 1303, бул. “Тодор Александров” 81-83
Тел. 02/ 81 20 234, Факс 02/ 920 42 01
www.iabank.bg

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

София 1463, бул. Витоша 89Б, Милениум център
Тел. 02/ 902 93 29, Факс 02/ 981 25 26
www.ubb.bg

ОБЩИНСКА БАНКА АД

София 1000, ул. “Врабча” 6
Тел. 02/ 930 01 11, Факс 02/ 930 02 70
www.municipalbank.bg

ПРОКРЕДИТ БАНК /БЪЛГАРИЯ/ АД

София 1303, бул. “Тодор Александров” 26
Тел. 02/ 813 51 00, Факс 02/ 813 51 10
www.procreditbank.bg

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

София 1797, бул. “Драган Цанков” 37
Тел. 02/ 9 100 100, Факс 02/ 970 95 97
www.fibank.bg

РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД

София 1407, бул. “Никола Вапцаров” 55, ЕКСПО 2000
Тел. 02/ 919 85 101, Факс 02/ 943 45 28
www.raiffeisen.bg

ТЕКСИМ БАНК АД

София 1303, бул. “Тодор Александров” 117
Тел. 02/903 55 00, Факс 02/ 931 12 07
www.teximbank.bg

ТИ БИ АЙ Банк ЕАД

София 1421, бул. “Димитър Хаджикоцев” 52-54
Тел. 02/ 970 24 10, Факс 02/ 970 24 42
www.tbibank.bg

ТОКУДА БАНК АД

София 1000, ул. “Георг Вашингтон” 21
Тел. 02/ 403 79 00, Факс 02/ 403 79 99
www.tokudabank.bg

ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД

София 1606, бул. “Ген. Тотлебен” 8
Тел. 02/ 464 11 71, Факс 02/ 989 48 48
www.dbank.bg

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

София 1000, пл. “Св. Неделя” 7
Тел. 02/ 923 21 111, Факс 02/ 988 46 36
www.unicreditbulbank.bg

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

София 1113, бул. „Цариградско шосе“ 87
Тел. 02/ 926 62 66, Факс 02/ 980 43 86
www.ccbank.bg

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

София 1766, Околовръстен път 260, сграда В, ет.6
Тел. 02/ 816 60 00, Факс 02/ 988 81 10
www.postbank.bg