Пълноправни членове

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
София 1407, ул. Сребърна №16, Бизнес център Park Lane
Тел. 02/ 921 54 04, Факс 02/ 981 93 07
БАНКА ДСК АД
София 1036, ул. “Московска” 19
Тел. 02/ 939 12 20, Факс: 02/ 980 64 77
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
София 1000, ул. “Славянска” 2
Тел. 02/ 96 58 358, Факс 02/ 944 50 10
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
София 1000, ул. “Дякон Игнатий” 1
Тел. 02/ 930 63 33, Факс 02/ 930 63 21
ИНВЕСТБАНК АД
София 1404, бул. “България” 83 А
Тел. 02/ 81 86 100, Факс 02/ 854 81 99
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
София 1303, бул. “Тодор Александров” 81-83
Тел. 02/ 81 20 234, Факс 02/ 920 42 01
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
София 1463, бул. Витоша 89Б, Милениум център
Тел. 02/ 902 93 29, Факс 02/ 981 25 26
ОБЩИНСКА БАНКА АД
София 1000, ул. “Врабча” 6
Тел. 02/ 930 01 11, Факс 02/ 930 02 70
ПРОКРЕДИТ БАНК /БЪЛГАРИЯ/ АД
София 1303, бул. “Тодор Александров” 26
Тел. 02/ 813 51 00, Факс 02/ 813 51 10
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111 П
Тел. 02/ 9 100 100, 02/ 817 11 00
ТЕКСИМ БАНК АД
София 1303, бул. “Тодор Александров” 117
Тел. 02/903 55 00, Факс 02/ 931 12 07
ТИ БИ АЙ Банк ЕАД
София 1421, бул. “Димитър Хаджикоцев” 52-54
Тел. 02/ 970 24 10, Факс 02/ 970 24 42
ТОКУДА БАНК АД
София 1000, ул. “Георг Вашингтон” 21
Тел. 02/ 403 79 00, Факс 02/ 403 79 99
ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
София 1606, бул. “Ген. Тотлебен” 8
Тел. 02/ 464 11 71, Факс 02/ 989 48 48
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
София 1000, пл. “Св. Неделя” 7
Тел. 02/ 923 21 111, Факс 02/ 988 46 36
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
София 1113, бул. „Цариградско шосе“ 87
Тел. 02/ 926 62 66, Факс 02/ 980 43 86
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД /Пощенска банка/
София 1766, Околовръстен път 260, сграда В, ет.6
Тел. 02/ 816 60 00, Факс 02/ 988 81 10