С решение на УС на АББ, г-н Иван Раичков, член на Комитета по платежни системи към УС на АББ и директор “Операции” в “УниКредит Булбанк” АД, беше избран за член на Националната спомагателна асоциация /NASO/, съществуваща в АББ във връзка с участието на банките в SEPA платежните схеми на Европейския платежен съвет. Останалите членове на NASO са г-жа Ирина Казанджиева – началник направление в АББ и г-н Емил Христов – председател на Комитета по платежни системи в АББ и директор дирекция “Банкови операции” в “Банка ДСК” ЕАД.