На заседание на Потребителската група на SWIFT към УС на АББ, за председател на Потребителската група беше избран г-н Димитър Горов, ръководител отдел “Платежни системи и финансови комуникации” в “Инвестбанк” АД. От името на членовете на Потребителската група беше изказана благодарност на досегашния председател – г-жа Нина Костадинова от “Първа инвестиционна банка” АД, която напуска, поради пенсиониране.