С решение на Управителния съвет на АББ беше създадена Работна група по комуникации, в която участват ръководители на тази дейност в банките, представени в УС на АББ. Групата ще се ръководи от Главния секретар на АББ – г-жа Ирина Марцева, а координатор е Нина Секулова – началник направление в АББ.