От 2021г. Асоциацията на банките в България (АББ) започва да публикува тематични аналитични материали.

Анализите допълват основните акценти, годишните и тримесечните информационни материали за икономиката и банковия сектор на България, които АББ регулярно подготвя и помества на сайта си в Интернет.

Материалите се изготвят от направление “Банкова политика и анализи” на АББ. Публикациите се поместват в новия раздел “Анализи” в секцията “Банковата система” на сайта на АББ.

Публикацията “Банките и икономическите сектори в България” можете да прочетете и изтеглите тук.