Асоциацията на банките в България (АББ) публикува тримесечния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през първото тримесечие на 2020г. Тримесечните информационни материали се изготвят от направление „Банкова политика и анализи“ на АББ и се публикуват на български и английски език. Публикацията “Икономиката и банковият сектор на България – първо тримесечие на 2020г.” можете да прочетете и изтеглите тук.