През март 2022г. членовете на Асоциация на банките в България /АББ/ се увеличиха с още един. На свое заседание Управителният съвет на АББ взе решение да приеме БНП Париба Пърсънъл Файненс С. А. – клон България, по тяхна молба, за асоцииран член на организацията. Клоновете на чуждестранни банки, опериращи в България, могат да бъдат асоциирани членове на АББ, съгласно Устава на организацията. С приемането на БНП Париба Лични Финанси, С.А, клон България асоциираните членове на АББ стават шест, а пълноправните членове са всички осемнадесет банки, функциониращи на територията на страната. Пълният списък с членове на Асоциацията може да бъде видян на Уеб сайта: abanksb.bg