Публикацията е обновена на: 29.03.2019г.

През 2019г. Европейската седмица на парите ще се проведе от 25 до 29 март. Съвместната инициатива на Европейската банкова федерация, на която Асоциацията на банките в България (АББ) е член и национални банкови асоциации се отбелязва в Европа за пета поредна година. И през 2019г. Европейската седмица на парите съвпада с Глобалната седмица на парите.

Целта на Европейската седмица на парите е да се повиши обществената информираност по въпросите на финансовото образование и финансовата грамотност чрез организиране на различни събития за децата и младежите, както на национално, така и на европейско ниво. В дългосрочен план целта на кампанията, която включва над 30 държави, е да се подобри нивото на финансово образование в Европа, по-специално, за ученици в основните и средните училища.

Банковият сектор в България е приел за своя мисия активно да подкрепя и съдейства за повишаване на финансовата грамотност на младите хора в страната, тъй като техните познания в областта на финансите са от изключителна полза и важност за цялото общество. За тази цел банките извършват регулярни дейности, чрез които запознават българските ученици с дейността си и оказват подкрепа за реализиране на различни учебни инициативи, например, създаване и развиване на дейността на учебни търговски банки. Подобни кампании спомагат за разбирането на децата относно функционирането на банковия сектор и придобиването на повече знания по основните финансови въпроси.

Планираните инициативи целят да насърчават и възпитават у децата интерес към предприемачеството, отговорност към парите и умения за дългосрочно планиране и управление на личния и семейния бюджет. Дейностите включват открити уроци, посещения на банкови клонове, където учениците имат възможността да се запознаят с ежедневната работа на служителите на финансовите институции, както и организиране на състезания и викторини, чрез които децата да придобият финансови знания по забавен и интересен начин.

По време на Европейската седмица на парите 2019 дейности и инициативи, посветени на повишаването на финансовата грамотност на учениците, са предвидени от страна на Българска банка за развитие, Банка ДСК, Банка Пиреос България, Обединена българска банка, Пощенска банка, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк България, Ситибанк Европа-клон България, УниКредит Булбанк и Централна кооперативна банка. Информация относно извършените дейности и мероприятия на посочените банки ще бъде поместена на сайта на АББ допълнително – след приключването им.


Парите играят важна роля в живота на съвременния човек. С тях се измерва стойността на всeки продукт или услуга. Във всекидневния ни живот използваме метални и книжни пари, кредитни и дори електронни. Какво знаем, обаче, за историята на парите? Отговор на този въпрос дава специална брошура “Познаваме ли историята на българските пари”, която беше разпространена в софийски училища в периода 25-29 март по време на Европейската седмица на парите.

Изданието бе подготвено от Българската банка за развитие по повод Европейската седмица на парите и беше посветено на 140-тата годишнина от създаването на банковата система у нас.

C освобождението на България от турско робство през 1878г. се възстановяват традициите на българската държавност, а едно от първите неща, с които се сдобива младата българска държава и което укрепва изключително много суверенитета й, е правото да има собствени пари. Историята на българските монети и банкноти, като дизайн, изображения и номинали, може да бъде и своеобразен разказ за епохата, в която са били издадени и чрез тях да се проследят различни периоди от икономическото, общественото и културното развитие на страната.

Като “посланици на добра воля”, в инициативата участваха и децата на служители на ББР, които представиха пред своите съученици брошурата на банката, създадена за Европейската седмица на парите 2019. Основна цел на кампанията е да се подобри нивото на финансовото образование в Европа, по-специално, за учениците в основните и средните училища.

Снимки от кампанията:

През март, в контекста на Европейската седмица на парите 2019, Банка ДСК организира първото издание на “Национална финансиада” – образователна инициатива на банката за повишаване на финансовата грамотност на младите хора в България. Полуфиналните и финалните кръгове на “Национална финансиада” се проведоха на живо на 9-и и 10-и март в София. В тях се включиха 12 отбора (родител и гимназист) от София, Стара Загора, Велико Търново и Русе, класирани сред 672 отбора общо от първия етап на надпреварата. В рамките на двудневното събитие семейните отбори се състезаваха един срещу друг в игри с въпроси от финансов и икономически характер. Най-интересните теми, дискутирани под формата на въпроси и задачи за разрешаване, бяха свързани със спестяванията, кредитирането, формирането на бюджет, управлението на доходите и разходите от домакинствата, източниците на финансиране.

Голямата награда – стипендия за образование за учебната 2019/2020 година в размер на 3 000 лв., беше връчена на отбора-победител лично от г-жа Виолина Маринова, Председател на УС и Главен изпълнителен директор на Банка ДСК.

След успешното провеждане на първото издание на “Национална финансиада”, Банка ДСК планира да развива проекта по иновативен начин и през цялата 2019г., като продължи да работи дългосрочно в тази посока на предаване на знания на младите хора.

Снимки от кампанията:

За трета поредна година Банка Пиреoс България подкрепи Европейска седмица на парите 2019, която се организира от Европейската банкова федерация с участието на Асоциацията на банките в България. Представители на банката бяха гост-лектори на 4-ти клас в СУ Отец Паисий, гр. Кърджали, като разказаха на децата по достъпен начин какво представляват парите, каква е дейността на една банка и споделиха други интересни факти, за да надградят финансовата грамотност и познания на учениците.

В допълнение към програмата за мобилни лекции, Банка Пиреос България организира и “Ден на отворените врати” в централния си офис за учениците от 2-ри клас на СУ “Фредерик Жолио Кюри“, гр. София. Те имаха възможността да посетят клон на Банка Пиреос, където получиха полезна информация за това как функционира един клон и какви са основните му дейности. Посещението включваше и отдели от централната сграда на банката, с цел децата да се запознаят и да разберат повече за функциите и отговорностите на хората, които работят там, както и да събуди у децата интерес към темата за парите, спестяванията и управлението на финансите.

Снимки от кампанията:

В рамките на Европейска седмица на парите 2019, Обединена българска банка проведе следните инициативи:

Среща със студенти от специалност Европеистика към Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски” – с тях се срещнаха Десислава Симеонова, изпълнителен директор МСП и корпоративно банкиране, д-р Кирил Величков, директор “Европейски проекти и финансови институции”, Мила Миленова, директор “Корпоративни и маркетингови комуникации” и Юлия Бояджиева, старши експерт, дирекция “Управление на човешките ресурси“. Целта на срещата беше от една страна студентите да се запознаят с ролята на Европейските финансови инструменти и дейността на банката, като цяло, а от друга, да привлече вниманието на младежите към обявените стажантски позиции на ОББ.

Среща с ученици от 11 и 12 клас на Национална търговско-банкова гимназия (НТБГ) – пред тях интригуваща лекция на тема: “Дигитализация и бъдещето на банковия сектор” изнесе Александър Папазов, главен експерт по иновации в дирекция “Стратегия, организация и иновации“. Същата лекция беше изнесена и пред аудитория, съставена от членовете на ABLE (Асоциацията на българските лидери и предприемачи) – традиционен партньор на ОББ, с които заедно реализираме програмата за насърчаване на предприемачеството ABLE Activator.

Лекция на тема: “Безконтактни мобилни технологии за разплащания” пред учениците от НТБГ и младежите от ABLE беше презентирана от Свилен Захариев, ръководител отдел “Картови продукти и услуги” към дирекция “Картов център”.

Снимки от кампанията:

Пощенска банка за трета поредна година се включи активно в Европейската седмица на парите, като част от цялостната си корпоративна социална отговорност в подкрепа на младите хора и повишаването на финансовата грамотност.

Повече от 25 открити уроци в над 10 града в страната се организираха от служителите на Пощенска банка, като част от инициативата. Те представиха на ученици от 3-и до 12-и клас интересни моменти от историята на парите и се фокусираха върху начините за спестяване, различните банкови продукти и най-често срещаните киберизмами. Представителите на Пощенска банка отговориха и на многобройните им въпроси за различните депозити и кредити, електронните пари, покупките през интернет и сигурността на разплащанията. Пред ученици от икономически училища и паралелки, те споделиха и какви качества са необходими за успешна реализация в банковия сектор. Събития с участието на експерти от Пощенска банка се преведоха в София, Пловдив, Варна, Бургас, Ямбол, Сливен, Шумен, Айтос, Благоевград, Перник и други.

Изключително важно е всеки, още от дете, да познава стойността на парите и да е наясно с различните продукти, за да може да управлява личните си финанси успешно. Нашият постоянен ангажимент е да подкрепяме повишаването на финансовата грамотност, тъй като искаме да бъдем доверен партньор за клиентите си през целия им живот и да им предоставяме възможно най-добрите финансови решения. Участието на наши експерти в Европейската седмица на парите тази година е рекордно, което показва значението, което служителите ни отдават на доброволчеството и инвестицията в обществото.”, коментират от Пощенска банка.

Снимки от кампанията:

Fibank взе участие в Европейска седмица на парите чрез провеждане на дейности и инициативи, посветени на повишаването на финансовата грамотност на учениците в редица градове в България, сред които: София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Кърджали, Ловеч, Гоце Делчев, Монтана. В рамките на кампанията служители на банката направиха повече от 30 открити урока пред повече от 1000 ученика в цялата страна.

Представители на екипа на Първа инвестиционна банка от изброените по-горе клонове представиха пред ученици кратки теми за финансова грамотност, книжки и прожекции на филм “Децата и парите”, издадени, като част от програмата на банката за ранно детско финансово образование, демонстрации на безкасови плащания /плащане на ПОС терминал с основни дебитни и микрочип карти с аксесоари/. За най-активните ученици бяха приготвени мотивиращи награди и изненади.

Планираните инициативи целяха да насърчат и възпитат у децата интерес към предприемачеството, отговорност към парите и умения за дългосрочно планиране и управление на личния и семейния бюджет. Целта на програмата за ранна детска финансова грамотност на банката е децата да придобият финансови знания по забавен и интересен начин.

Снимки от кампанията:

Райфайзенбанк отново подкрепи провеждането на Европейската седмица на парите. Над 100 български ученици от различни възрастови групи получиха основни финансови познания, благодарение на инициативата на Райфайзенбанк “Часът на банката”. Кампанията, която се провежда за трета поредна година, е насочена към повишаване на финансовата грамотност на подрастващите. От началото на 2019-та в “Часът на банката” влязоха възпитаниците на СОУ “Николай Катранов” и СОУ “Димитър Благоев” в гр. Свищов и децата от SOS Детски селища в Трявна. Експерти от банката подготвиха учениците за първата им среща с финансовия свят, като ги запознаха с отговорността при управлението на парите и с иновациите за разплащане. Най-голям интерес сред тях предизвикаха модерното онлайн банкиране и аксесоарите за безконтактно плащане, като учениците от 4-ти клас рисуваха и писаха есе на тема: “Как си представят “Банката на бъдещето”.

Снимки от кампанията:

Ситибанк България подкрепи инициативата на АББ за повишаване на информираността по въпросите на финансовото образование и финансовата грамотност, като, в рамките на Европейската седмица на парите, проведе открит урок с ученици от 3-ти клас от 6-то ОУ „Граф Игнатиев“, София. Бизнес доброволци от Citi представиха теми, свързани с възникването на парите, основни банкови продукти и  услуги, както и с професиите на хората от банковата сфера.

 Извън конкретната инициатива, през изминалите седмици, служители на Ситибанк влязоха в ролята на ментори и бизнес консултанти и работиха с ученици и студенти в рамките на дългогодишните програми за финансово образование и насърчаване на предприемачеството, подкрепяни от Фондация Сити.

Снимки от кампанията:

По време на Европейската седмица на парите 2019, Централна кооперативна банка даде възможност на петдесет ученика от първи и втори клас на 119-о училище “Академик Михаил Арнаудов” в гр. София да се превърнат в банкери за няколко часа. Те посетиха клон Централно управление на ЦКБ и станаха свидетели на процеса по обслужване на клиенти. В хода на обиколката децата разгледаха още касите и трезора на банката, беше им отворен банкомат и им бе обяснено действието на устройството. Учениците имаха възможност да се “изявят” като банкери, сядайки на работните места на служителите и пресъздавайки процеса по обслужване на клиенти.

Снимки от кампанията:

УниКредит Булбанк е традиционен партньор на Европейската седмица на парите. Тази година експерти от банката проведоха образователни лекции пред ученици и студенти из цялата страна. Лекциите бяха съсредоточени върху разумното управление на финансите, както и онлайн сигурност.

Даниела Попниколова, директор филиал изнесе лекция на тема: “Онлайн сигурност” пред ученици от икономическия техникум в гр. Варна – „Д-р Иван Богоров“.

Николай Тафров и Георги Грозев, директори на филиали в Пловдив, представиха лекция на тема: “Финансова грамотност” пред ученици от Национална Търговска Гимназия – гр. Пловдив.

Десислава Станкова – търговски мениджър, Филиал Видин изнесе презентация на тема: “Безопасно използване на банкови карти, онлайн и мобилно банкиране” пред ученици в 8 и 9 клас от професионална гимназия “Асен Златаров“, град Видин.

На 21, 25, 26 и 28 март Десислава направи презентация на тема: “Откъде идват парите?” пред ученици от 3-ти клас на СУ “Цар Симеон Велики“, Видин. На 26 март, съвместно с Илия Пацев, регионален експерт инвестиционни продукти, Десислава Станкова изнесе презентация на тема: “ Как да инвестирам някой ден?” пред учители и ученици от 8 и 11 клас на професионална гимназия по туризъм “Михалаки Георгиев”, Видин. На 27 март пред ученици от 11 клас на СУ “П. Р. Славейков” Десислава представи основните банкови продукти.

Снимки от кампанията: