Ирина Казанджиева, досегашен началник направление в АББ, ще е изпълняващ длъжността главен секретар на АББ.

Ирина Марцева, по нейно желание, е освободена от позицията с решение на УС на АББ. Управителният съвет на АББ изказва благодарност на Ирина Марцева за дългогодишната й работа и принос за АББ.