Г-жа Ирина Казанджиева – началник направление “Банкова политика и анализи” в АББ, беше определена за член на новосформирания Комитет за финансиране на растежа към Европейската банкова федерация /ЕБФ/. Той се създава в резултат на организационни промени в Секретариата на ЕБФ и обединява няколко предишни звена в структурата на Федерацията, в някои от които г-жа Казанджиева участваше, като представител на АББ.