Управителният съвет на Асоциацията на банките в България (АББ) напомня, че наближава крайният срок за подаване на искания от страна на клиентите на банките по Реда за отсрочване („Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества“). Гражданите и фирмите, които биха искали да се възползват от облекчени условия по описания Ред, разполагат с още 10 дни да заявят изрично желанието си пред своите обслужващи банки. Крайният срок за подаване на искания е 22 юни 2020г., а банките трябва да вземат решение относно подаденото искане в срок до 30 юни 2020г.

Редът за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества е публикуван на интернет страницата на АББ тук, като пълният текст може да бъде намерен и на интернет страницата на БНБ тук.