Г-жа Диана Митева – изпълнителен директор на Банка ДСК АД и досегашен заместник-председател на Управителния съвет на Асоциацията, беше избрана от членовете на Управителния съвет за председател на УС на АББ. За заместник-председател на УС на АББ беше избрана г-жа Теодора Петкова – главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк АД.

За нови членове на Управителния съвет на АББ от проведеното на 27 април Общо събрание бяха избрани – за първи мандат: г-жа Петя Димитрова – главен изпълнителен директор на Юробанк България АД и г-жа Десислава Симеонова – изпълнителен директор на ОББ АД, а г-н Оливър Рьогл – главен изпълнителен директор на Райфайзенбанк /България/ ЕАД, беше преизбран, като член на УС на АББ, за втори тригодишен мандат.

Г-н Георги Константинов, изпълнителен директор на Централна Кооперативна банка и г-н Георги Заманов – главен изпълнителен директор на Алианц Банк България, продължават членството си в УС на АББ. 

Досегашният председател на Управителния съвет на Асоциацията – г-н Петър Андронов, главен изпълнителен директор на ОББ, излезе от управителния й орган, след изтичането на максимално допустими съгласно устава на АББ два последователни тригодишни мандата.

Членовете на Общото събрание на АББ изразиха висока оценка и признателност към г-н Петър Андронов за значителния му дългогодишен принос към дейността на Асоциацията, както и изказаха пожелания за нови успехи във връзка с предстоящото му назначение за член на управителния съвет на КВС Group и главен изпълнителен директор на „Международни пазари“ на групата.