Във връзка с промени, настъпили в ръководството на Банка ДСК, Асоциация на банките в България уведомява, че при загубване качеството на изпълнителен директор на някой от членовете на УС на АББ, включително и на председателя на УС, той губи качеството си на член на УС, съответно, на председател, според Устава на Асоциацията. В този случай, функциите му се поемат от заместник-председателя на УС на АББ, до избиране на нов председател от УС на АББ. Респективно, за този период функциите на досегашния председател на УС на АББ – г-жа Диана Митева, се поемат от заместник-председателя на УС на АББ – г-жа Цветанка Минчева.